Caissa (Core)

Dit package bevat classes die gebruikt kunnen worden in schaak applicaties.


Versie Datum Wijziging
0.1.13 2017/12/28 Bevat nu enkel core classes die in schaak applicaties gebruikt kunnen worden. Tevens zijn er enkele bugs verwijderd.
0.1.12 2014/12/30 Het maken van een matrix van een PGN bestand van een toernooi gebeurt nu via de methode CaissaUtils.vulToernooiMatrix()
0.1.11 2014/09/30 Sonar opmerkingen 'opgelost'.
Bij de PGN wordt de rochade veranderd van 0-0(-0) naar O-O(-O).
0.1.10 2013/11/21 Enkele bugs verwijderd.
0.1.9 2012/04/21 Enkele bugs verwijderd.
Bij de ELO class de berekening van een ELO rating toegevoegd.
0.1.8 2011/05/08 De ChessTheatre method van CaissaUtils werkte niet correct. Een TAB karakter werd niet als 'whitespace' herkend. Ook werd de 'Round' tag niet juist behandeld.
0.1.6 2011/04/17 Eerste publieke versie.

Downloads