Site Manager

Nederlands English

Als je geïnteresseerd bent in een versie in je eigen taal dan kan je me altijd een e-mail sturen. Ik zend je dan een bestand met teksten die je moet vertalen. Ik voeg die dan toe samen met een woord van dank.


Site Manager geeft je een aantal tools om je WebSite eenvoudig up-to-date te houden. Op dit moment zijn er 3 tools:

 1. Genereer een RSS feed.
 2. Genereer de Website in een lokale directory.
 3. Synchroniseert de Website met de lokale directory.
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|     |     |
|  |\__  *  __/|  | Site Manager
|  / .\ *** /.  \ |
| | ( _ \ * / _ ) | |
+--|  \_) (_/  |--+----------+----------+----------+----------+
| |  |   |  | |
| /_____\  /_____\ |
| [_______]_[_______] | E-Mail : noreply@debooy.eu
|    [_____]    | Website: https://www.debooy.eu
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
                   v1.0.0 | 2014-09-30 23:05:54

java -jar SiteManager.jar [OPTIE...]

 GenerateRSS    Genereer een RSS feed.
 GenerateSite   Genereer de Website in een lokale directory.
 SynchroniseSite  Synchroniseert de Website met de lokale directory.

Je kan het Nederlands forceren door de parameter -Duser.language=nl voor -jar te zetten.


top Generate RSS

Omschrijving

RSS is een manier om de lezers van je WebSite op de hoogte te brengen van nieuwe pagina's.

Gebruik

Maak een bestand aan met hierin de pagina's die je onder de aandacht wil brengen. Een bestand ziet er als volgt uit:

channel.description=Een omschrijving van de RSS
channel.image=Een beeld
channel.title=De titel van de RSS

home.dir=De lokale home directory
home.url=De URL van de WebSite

item1.title=Titel van het item
item1.description=Omschrijving van het item
item1.link=Het relatieve pad van de link. Te beginnen in de home.dir

rss.name=Naam van de RSS
rss.stylesheet=De stylesheet van de RSS

Er kunnen vele items zijn. Zorg ervoor dat de nummers opeenvolgend zijn.

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|     |     |
|  |\__  *  __/|  | Generate RSS
|  / .\ *** /.  \ |
| | ( _ \ * / _ ) | |
+--|  \_) (_/  |--+----------+----------+----------+----------+
| |  |   |  | |
| /_____\  /_____\ |
| [_______]_[_______] | E-Mail : noreply@debooy.eu
|    [_____]    | Website: https://www.debooy.eu
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
                   v1.0.0 | 2014-09-30 23:05:54

java -jar SiteManager.jar GenerateRSS --inhoud=<properties bestand>

 --charsetin  De characterset van <bestand> als deze niet UTF-8 is.
 --charsetuit De characterset van de uitvoer als deze niet UTF-8 moet zijn.
 --inhoud   Een properties bestand met de parameters en de
        pagina's die in de RSS feed moeten staan.

De parameter inhoud is verplicht.

top Generate Site

Omschrijving

Een website onderhouden kost veel tijd. Niet alleen het schrijven maar ook om ze op te laden naar het internet. Daarbij komt nog dat HTML naar mijn mening iets heel belangrijks mist: Een <include> tag. Je kan dit opvangen door een FRAME maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Daarom besloot ik deze tool te maken dat de volgende dingen kan doen:

 • Vervangt de 'dummy' <include> tag door het bestand tussen de open en close tag is gezet;
 • Het maken van een sitemap.xml bestand met hierin alle HTML bestanden;

Gebruik

Op je PC heb je 3 directories nodig:

 • sourcePages - Deze directory bevat de HTML pagina's met de <include> tags.
 • sourceIncludes - Deze directory bevat de bestanden die gebruikt worden in de <include> tags.
 • localSite - Deze directory bevat alle niet HTML pagina's en HTML pagina's zonder de <include> tags. Deze directory wordt gesynchroniseerd met het internet.

Het programma verwerkt dus de sourcePages directory en zet het resultaat, met 'behulp' van de bestanden uit de sourceIncludes directory, in de localSite directory.

Let erop dat in de sourcePages en sourceIncludes directories enkel tekst bestanden staan. Een JPEG bestand wordt gecopieerd alsof het een tekstbestand is en is niet meer te herkennen als het op de website staat.

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|     |     |
|  |\__  *  __/|  | Generate Site
|  / .\ *** /.  \ |
| | ( _ \ * / _ ) | |
+--|  \_) (_/  |--+----------+----------+----------+----------+
| |  |   |  | |
| /_____\  /_____\ |
| [_______]_[_______] | E-Mail : noreply@debooy.eu
|    [_____]    | Website: https://www.debooy.eu
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
                   v1.0.0 | 2014-09-30 23:05:54

java -jar SiteManager.jar GenerateSite --localSite=<directory> [OPTIE...]

 --charsetin          De characterset van <bestand> als deze niet
                UTF-8 is.
 --charsetuit         De characterset van de uitvoer als deze niet
                UTF-8 moet zijn.
 --localOverview [true|FALSE] Bestandslijst van de lokale website.
 --localSite          De directory van de lokale website.
 --siteURL           De home URL van de website (zonder http://).
 --sourceGenerate [TRUE|false] De lokale website genereren?
 --sourceIncludes       De directory van de includes.
 --sourcePages         De directory van de source pagina's.

De parameter localSite is altijd verplicht.
Bij sourceGenerate TRUE zijn de parameters siteURL, sourceIncludes, en
 sourcePages ook verplicht.

top Synchronise Site

Omschrijving

Met deze tool zorg je ervoor dat je WebSite gelijk wordt aan je 'lokale' site.

Gebruik

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|     |     |
|  |\__  *  __/|  | Synchronise Site
|  / .\ *** /.  \ |
| | ( _ \ * / _ ) | |
+--|  \_) (_/  |--+----------+----------+----------+----------+
| |  |   |  | |
| /_____\  /_____\ |
| [_______]_[_______] | E-Mail : noreply@debooy.eu
|    [_____]    | Website: https://www.debooy.eu
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
                   v1.0.0 | 2014-09-30 23:05:54

java -jar SiteManager.jar SynchroniseSite [OPTIE...]

 --force     [true|FALSE] Altijd kopiëren naar de website.
 --ftpHome           De HOME directory van de website.
 --ftpHost           De URL van de host van de website.
 --ftpOverview  [true|FALSE] Bestandslijst van de website.
 --ftpPasswd          Password van de user voor het onderhoud van de
                website.
 --ftpSync    [true|FALSE] De website synchroniseren?
 --ftpType    [ACT|pas]  ACTive or PASsive FTP.
 --ftpUser           De user voor het onderhoud van de website.
 --localSite          De directory van de lokale website.

Alle parameters behalve localSite zijn verplicht.
De parameter localSite is enkel verplicht bij ftpSync TRUE.

Versie Datum Wijziging
1.0.0 2014/09/30 Enkele bugs verwijderd.
Eerste meertalige versie. Beschikbaar in Nederlands en Engels.
0.4.0 2012/04/21 Enkele bugs verwijderd.
De tool is van 1 class veranderd naar een class per tool. Dit vereenvoudigd het onderhoud. Verder is de uitvoer verminderd. Enkel de wijzigingen worden nu op het scherm gezet.
0.3.0 23/08/2010 Aanmaak van sitemap.xml toegevoegd.

Downloads